Podmínky účasti

[ffb_section_0 unique_id=“2qll2acv“ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D“][ffb_column_1 unique_id=“2qll2ad0″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D“][ffb_paragraph_2 unique_id=“2qll2gl8″ data=“%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D“][ffb_param route=“o gen text“]

Podmínky účasti

Organizátorem podnikatelských setkání NetvorKING je společnost BON 5 s.r.o., IČ 24151017, DIČ CZ24151017, se sídlem Labská 217/5, 625 00 Brno.

Odesláním objednávky formou on-line registrace nebo e-mailu vyjadřuje účastník setkání NetvorKING souhlas s těmito podmínkami účasti a se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem organizace akce, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Cena jednorázového vstupu na setkání je 200 Kč s DPH.

Účastník setkání může získat slevu 50 Kč přivedením hosta. V případě přivedení více hostů je sleva maximálně 100 Kč. Sleva se uplatňuje na další setkání.

V případě, že se účastník nemůže dostavit na setkání, je třeba tuto skutečnost nahlásit alespoň 48 hodin předem. V opačném případě cena za vstup propadá ve prospěch organizátora setkání.

Platbu lze provést převodem na bankovní účet předem nebo platební kartou online na místě.

Platbu lze provést předem na číslo účtu 2000163503/2010. Platbu předem je nutné provést alespoň 2 dny před setkáním, abychom mohli potvrdit její přijetí. Pokud platba proběhne méně než 48 hodin před setkáním, je nutné poslat potvrzení o platbě.

V ceně setkání je obsažen:

  • vstup na setkání

  • občerstvení v podobě rautu

  • tvorba medajlonku / galerie účastníka před či po setkání na sociálních sítích dle časových možností organizátora

Setkání trvá přibližně 2 hodiny dle počtu účastníků.

Dress code setkání není určený. Doporučujeme business casual.

Místo setkání je předem ohlášeno účastníkům na webových stránkách NetvorKING.cz a také v podobě emailu. Změna místa i času je vyhrazena organizátorem a účastníci o této změně budou neprodleně informováni.

Účastí na akci souhlasíte s pořízením fotografických či audiovizuálních záznamů, které slouží k těmto účelům:

  • reportážní účely

  • tvorba medailonku / galerie účastníka před či po setkání na sociálních sítích dle časových možností organizátora

  • marketingové a propagační účely

Účastník setkání je zodpovědný sám za sebe. Účastník setkání je povinnen řídit se pokyny organizátora či majitele prostoru, kde se setkání pořádá.

Účast na podnikatelském setkání NetvorKING je dobrovolná.

Uhrazením účastnického poplatku je dokončena registrace a tímto je mezi pořadatelem akce a účastníkem uzavřena smlouva o účasti.

Tyto podmínky účasti jsou platné od 20. 1. 2019.

[/ffb_param][/ffb_paragraph_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]

Subscribe to
NetvorKING

Or subscribe with your favorite app by using the address below